GR Omnibuzz - D. Wat mag het kosten

From noord-limburg dashboardsamenwerking

Naar de werkomgeving

Omnibuzz logo.png

GR Omnibuzz

D. Wat mag het kosten

Jaren <p>Bij dit onderdeel kunnen per jaar gegevens ingevuld worden. Klik op een jaartal om de gegevens van dat jaar te bekijken.</p>
Financiën jaar 2021

De totale kosten van regie en planning worden op basis van solidariteit aan de gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en is als volgt opgebouwd: Begroting 2020 en meerjarenperspectief .

Uitgaven Begroting (x €1.000) Realisatie (x €1.000)
vervoerskosten EXCL eigen bijdrage 17.311.522


regie en planning 1.993.707


bedrijfsvoeringskosten 3.556.723
TOTAAL 22.861.952
VOORGAANDE JAREN

Jaar 2020

Uitgaven Begroting (x €1.000) Realisatie (x €1.000)
bedrijfsvoeringskosten 3.632.475 2.986.013
regie en planning 1.943.390 2.080.487
vervoerskosten EXCL eigen bijdrage 19.400.724 15.190.414
TOTAAL 24.976.589 20.256.914

Jaar 2019

Uitgaven Begroting (x €1.000) Realisatie (x €1.000)
bedrijfsvoeringskosten 3.490.749 3.614.594
regie en planning 1.966.132 1.989.260
vervoerskosten EXCL eigen bijdrage 16.953.099 16.272.373
TOTAAL 22.409.980 21.876.227
Bijdrage % Begroting (x €1.000) Realisatie (x €1.000)
Bijdrage deelnemende gemeenten 100,0 22.861.952 ...
TOTAAL 100 22.861.952
VOORGAANDE JAREN

Jaar 2020

Bijdrage Begroting (x €1.000) Realisatie (x €1.000)
Bijdrage deelnemende gemeenten 24.976.589 20.256.914


Jaar 2019

Bijdrage Begroting (x €1.000) Realisatie (x €1.000)
Bijdrage deelnemende gemeenten 22.409.980 21.876.228


Bibliotheek Hier ziet u bestanden of links die toegevoegd zijn aan de bibliotheek en die relevant zijn voor dit onderwerp.
Aanbiedingsbrief gemeenteraden begroting 2022-1, 2023-mjp en jaarrekening 2021 ( downloaden)
Omnibuzz Begrotingswijziging 2023-1 ( downloaden)
Omnibuzz begeroting 2023 ( downloaden)
Omnibuzz begrotingswijziging 2022-1 ( downloaden)
Omnibuzz jaarverslag 2021 ( downloaden)
Jaarverslag Omnibuzz
Jaarverslag 2020 ( downloaden)
Jaarverslagen
Deze link verwijst u naar de jaarverslagen van Omnibuzz.
Contactgegevens
Vestigingsplaats
Sittard-Geleen
Bezoekadres
Geerweg 3
6135 KB Sittard
Correspondentieadres
Postbus 99
6160 AB Geleen
Website
www.omnibuzz.nl
Adoptiehouders
Guido Vreuls
Bas Cremers