GR Omnibuzz - D. Wat mag het kosten (2020)

From noord-limburg dashboardsamenwerking
< GR Omnibuzz‎ | C

Naar de werkomgeving

Omnibuzz logo.png

GR Omnibuzz

D. Wat mag het kosten (2020)

Jaren <p>Bij dit onderdeel kunnen per jaar gegevens ingevuld worden. Klik op een jaartal om de gegevens van dat jaar te bekijken.</p>
Financiën jaar 2020

De totale kosten van regie en planning worden op basis van solidariteit aan de gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en is als volgt opgebouwd: Begroting 2020 en meerjarenperspectief .

Uitgaven Begroting (x €1.000) Realisatie (x €1.000)
vervoerskosten EXCL eigen bijdrage 19.400.724 15.190.414


regie en planning 1.943.390 2.080.487


bedrijfsvoeringskosten 3.632.475 2.986.013
TOTAAL 24.976.589 20.256.914
VOORGAANDE JAREN

Jaar 2019

Uitgaven Begroting (x €1.000) Realisatie (x €1.000)
bedrijfsvoeringskosten 3.490.749 3.614.594
regie en planning 1.966.132 1.989.260
vervoerskosten EXCL eigen bijdrage 16.953.099 16.272.373
TOTAAL 22.409.980 21.876.227

Jaar 2018

Uitgaven Begroting (x €1.000) Realisatie (x €1.000)
bedrijfsvoeringskosten 3.392.383 4.007.587
regie en planning 1.851.935 1.674.340
vervoersresultaat 13.457.915 14.000.109
TOTAAL 18.702.233 19.682.036
Bijdrage % Begroting (x €1.000) Realisatie (x €1.000)
Bijdrage deelnemende gemeenten 100,0 24.976.589 20.256.914

",0" can not be assigned to a declared number type with value 100.

TOTAAL 100 24.976.589 20.256.914
VOORGAANDE JAREN

Jaar 2019

Bijdrage Begroting (x €1.000) Realisatie (x €1.000)
Bijdrage deelnemende gemeenten 22.409.980 21.876.228


Jaar 2018

Bijdrage Begroting (x €1.000) Realisatie (x €1.000)
Bijdrage deelnemende gemeenten 18.702.233 19.682.036


Contactgegevens
Vestigingsplaats
Sittard-Geleen
Bezoekadres
Geerweg 3
6135 KB Sittard
Correspondentieadres
Postbus 99
6160 AB Geleen
Website
www.omnibuzz.nl
Adoptiehouders
Guido Vreuls
Bas Cremers