GR Omnibuzz

From noord-limburg dashboardsamenwerking

Naar de werkomgeving

Omnibuzz logo.png

GR Omnibuzz

A. Basisgegevens

Doelstelling

betreft een samenwerkingsverband in Limburg voor doelgroepenvervoer

Onderwerpen
  • Gemeentelijk (doelgroepen) vervoer
Belangrijkheid

(1) Waarom is het belangrijk?

  • Het gaat om een zwaarwegende maatschappelijke opgave.
  • Samenwerking biedt grote kansen.
  • Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid.


(2) Voor wie is het vooral belangrijk?

  • Raad: politiek belangrijk
  • College: bestuurlijk belangrijk
  • Ambtelijke organisatie
‘Verbonden partij’ ‘Verbonden partij’ volgens definitie in het Besluit Begroting en Verantwoording
(1) De gemeente heeft bestuurlijk belang.

“Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”.

(2) De gemeente heeft financieel belang.

“Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.

Samenwerkingspartners
Gemeenten: Gemeente Maastricht, Gemeente Heerlen, Gemeente Sittard-Geleen, Gemeente Roermond, Gemeente Weert, Gemeente Nederweert, Gemeente Horst aan de Maas, Gemeente Venray, Gemeente Gennep, Gemeente Bergen, Gemeente Beesel, Gemeente Roerdalen, Gemeente Echt-Susteren, Gemeente Maasgouw, Gemeente Stein, Gemeente Beek, Gemeente Meerssen, Gemeente Eijsden-Margraten, Gemeente Valkenburg, Gemeente Gulpen-Wittem, Gemeente Vaals, Gemeente Voerendaal, Gemeente Simpelveld, Gemeente Kerkrade, Gemeente Brunssum, Gemeente Landgraaf, Gemeente Beekdaelen, Gemeente Leudal, Gemeente Peel en Maas, Gemeente Venlo
Provincies: Limburg
Bedrijven: aanbestede taxibedrijven, Arriva
Maatschappelijke organisaties: diverse adviesraden
Aard van de samenwerking
Beleidsafstemming - Bij beleidsafstemming gaat het om het maken van afspraken om beleid beter op elkaar te laten aansluiten, voor gezamenlijk beleid dan wel ‘beleidsharmonisatie’. Ook kan het gaan om het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie of een strategie. Een voorbeeld van beleidsafstemming is het maken van afspraken over de realisatie van bedrijventerreinen.
Gezamenlijke beleidsuitvoering - Bij gezamenlijke uitvoering gaat het realiseren van een uitvoeringsorganisatie voor het uitvoeren van het beleid. Dit hoeft niet per se gepaard gaat met gemeenschappelijk beleid – er is voor de partners maatwerk mogelijk wat ze kunnen afnemen. Gezamenlijke uitvoering kan bijvoorbeeld vorm krijgen in een gemeenschappelijke sociale dienst. Partijen kunnen er ook voor kiezen het beleid gelijk te trekken. Er is dan ook sprake van ‘beleidsafstemming’ naast gemeenschappelijke uitvoering.
Contactgegevens
Vestigingsplaats
Sittard-Geleen
Bezoekadres
Geerweg 3
6135 KB Sittard
Correspondentieadres
Postbus 99
6160 AB Geleen
Website
www.omnibuzz.nl
Adoptiehouders
Guido Vreuls
Bas Cremers
VRLN kaart.png