GR Omnibuzz - D. Wat mag het kosten (2019)

From noord-limburg dashboardsamenwerking
< GR Omnibuzz‎ | C

Naar de werkomgeving

Omnibuzz logo.png

GR Omnibuzz

D. Wat mag het kosten (2019)

Jaren <p>Bij dit onderdeel kunnen per jaar gegevens ingevuld worden. Klik op een jaartal om de gegevens van dat jaar te bekijken.</p>
Financiën jaar 2019

De totale kosten van regie en planning worden op basis van solidariteit aan de gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en is als volgt opgebouwd: Begroting 2020 en meerjarenperspectief .

Uitgaven Begroting (x €1.000) Realisatie (x €1.000)
vervoerskosten EXCL eigen bijdrage 16.953.099 16.272.373


regie en planning 1.966.132 1.989.260


bedrijfsvoeringskosten 3.490.749 3.614.594
TOTAAL 22.409.980 21.876.227
VOORGAANDE JAREN

Jaar 2018

Uitgaven Begroting (x €1.000) Realisatie (x €1.000)
bedrijfsvoeringskosten 3.392.383 4.007.587
regie en planning 1.851.935 1.674.340
vervoersresultaat 13.457.915 14.000.109
TOTAAL 18.702.233 19.682.036

Jaar 2017

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
Bijdrage % Begroting (x €1.000) Realisatie (x €1.000)
Bijdrage deelnemende gemeenten 100,0 22.409.980 21.876.228

",0" can not be assigned to a declared number type with value 100.

TOTAAL 100 22.409.980 21.876.228
VOORGAANDE JAREN

Jaar 2018

Bijdrage Begroting (x €1.000) Realisatie (x €1.000)
Bijdrage deelnemende gemeenten 18.702.233 19.682.036


Jaar 2017

Bijdrage Begroting (x €1.000) Realisatie (x €1.000)
bedrijfsvoeringskosten 2.942.104 2.977.819
regie en planning 1.950.369 1.985.056
vervoersresultaat 13.401.460 13.898.651
TOTAAL 18.293.933 18.861.526
Contactgegevens
Vestigingsplaats
Sittard-Geleen
Bezoekadres
Geerweg 3
6135 KB Sittard
Correspondentieadres
Postbus 99
6160 AB Geleen
Website
www.omnibuzz.nl
Adoptiehouders
Guido Vreuls
Bas Cremers