GR Omnibuzz - B. Wat willen wij bereiken

From noord-limburg dashboardsamenwerking

Naar de werkomgeving

Omnibuzz logo.png

GR Omnibuzz

B. Wat willen wij bereiken

Wat willen wij bereiken?

De missie van Omnibuzz is: “Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer voor nu en later”.


Omnibuzz heeft haar missie vertaald in enkele concrete doelstellingen:

  • Iedere doelgroep passend en tijdig vervoer bieden.
  • Continu werken aan kwaliteitsverbetering.
  • Aansluiten bij al ingezette kanteling in het sociale domein, bevorderen zelfredzaamheid burger, burenhulp en het zo veel als mogelijk gebruik maken van algemeen (voor iedere burger) toegankelijke voorzieningen.
  • Vervoersuitgaven beheersbaar houden, ook met oog op duurzaamheid.
  • Vervoer kunnen blijven garanderen binnen de gemeentelijke begrotingen.
  • Grip op de interne organisatie


Het samenwerken binnen de GR Omnibuzz biedt gemeenten de kans om zo efficiënt mogelijk met de middelen om te gaan en vernieuwingen op het gebied van beheersbaarheid samen te ontwikkelen. Door deze manier van samenwerken kunnen gemeenten het doelgroepenvervoer blijven garanderen binnen de gestelde kaders en gaat financiële beheersbaarheid samen met kwaliteitsverbeteringen voor de klant. Ook de omvang van de organisatie draagt bij aan het opschalen en ontwikkelen van betaalbare producten die de klanttevredenheid bevorderen.

Bibliotheek Hier ziet u bestanden of links die toegevoegd zijn aan de bibliotheek en die relevant zijn voor dit onderwerp.
Aanbiedingsbrief gemeenteraden begroting 2022-1, 2023-mjp en jaarrekening 2021 ( downloaden)
Contactgegevens
Vestigingsplaats
Sittard-Geleen
Bezoekadres
Geerweg 3
6135 KB Sittard
Correspondentieadres
Postbus 99
6160 AB Geleen
Website
www.omnibuzz.nl
Adoptiehouders
Guido Vreuls
Bas Cremers