Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN) - D. Wat mag het kosten

From noord-limburg dashboardsamenwerking

Naar de werkomgeving

RUD-Limburg-Noord logo.jpg

Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN)

D. Wat mag het kosten

Jaren <p>Bij dit onderdeel kunnen per jaar gegevens ingevuld worden. Klik op een jaartal om de gegevens van dat jaar te bekijken.</p>
Financiën jaar 2020

Het gaat hier om de volledige geldstromen. Zie document begroting 2020 voor de bijdrage per deelnemer .

Uitgaven Begroting (x €1.000) Realisatie (x €1.000)
basis- en milieutaken (incl. onderlinge uitwisseling, piket, uitvoeringseenheid en hard en software benodigdheden) 1221


Wabotaken (uitwisseling) 98


coordinatiecentrum - bestuur (accountantskosten) 20


coordinatiecentrum - overhead (loonkosten, opleidingen RUD breed, gastorganisatie e.d.) 805


onvoorzien 50
TOTAAL 2.194
VOORGAANDE JAREN

Jaar 2019

Uitgaven Begroting (x €1.000) Realisatie (x €1.000)
Wabotaken (uitwisseling) 72 ...
basis- en milieutaken (incl. onderlinge uitwisseling, piket, uitvoeringseenheid en hard en software benodigdheden) 1.302 ...
coordinatiecentrum - bestuur (accountantskosten) 20 ...
coordinatiecentrum - overhead (loonkosten, opleidingen RUD breed, gastorganisatie e.d.) 800 ...
onvoorzien 50 ...
TOTAAL 2.244

Jaar 2018

Uitgaven Begroting (x €1.000) Realisatie (x €1.000)
Coördinatiecentrum (overhead inclusief accountantskosten) 797 579
Projecten milieubeheer 0 13
Wabotaken (uitwisseling) 70 92
basis- en milieutaken (incl. onderlinge uitwisseling, piket, uitvoeringseenheid en hard en software benodigdheden) 1.105 971
onvoorzien 38 0
TOTAAL 2.010 1.655
Bijdrage % Begroting (x €1.000) Realisatie (x €1.000)
bestuurskosten (via deelnemersbijdrage) 0,9 20 ...
overhead (via deelnemersbijdrage) 37,1 805 ...
onvoorzien (via deelnemersbijdrage) 2,3 50 ...
basis- en milieutaken (klein deel via deelnemersbijdrage restant via uitwisseling, baten lasten neutraal) 55,2 1198 ...
wabotaken (via uitwisseling) 4,5 98 ...
TOTAAL 100 2.171
VOORGAANDE JAREN

Jaar 2019

Bijdrage Begroting (x €1.000) Realisatie (x €1.000)
basis- en milieutaken (klein deel via deelnemersbijdrage restant via uitwisseling, baten lasten neutraal) 1.117 ...
bestuurskosten (via deelnemersbijdrage) 20 ...
onvoorzien (via deelnemersbijdrage) 50 ...
overhead (via deelnemersbijdrage) 800 ...
wabotaken (via uitwisseling) 72 ...
TOTAAL 2.059

Jaar 2018

Bijdrage Begroting (x €1.000) Realisatie (x €1.000)
Coördinatiecentrum (overhead inclusief accountantskosten) 785 567
Projecten milieubeheer (subsidie) 0 14
Wabotaken (uitwisseling) 70 92
basis- en milieutaken en onvoorzien (deel via bijdrage en rest via uitwisseling) 1.489 1.316
TOTAAL 2.344 1.989
Overige inkomsten Begroting (x €1.000) Realisatie (x €1.000)
onttrekking reserve ICT 23
TOTAAL BIJDRAGEN EN OVERIGE INKOMSTEN 2.194 0
VOORGAANDE JAREN

Jaar 2019

Overige inkomsten Begroting (x €1.000) Realisatie (x €1.000)
onttrekking reserve ICT 186 ...


Jaar 2018

Overige inkomsten Begroting (x €1.000) Realisatie (x €1.000)
- ... ...


Vermogen Begroting (x €1.000) Realisatie (x €1.000)
reserve ICT (begin 2020) 148
TOTAAL 148
VOORGAANDE JAREN

Jaar 2019

Vermogen Begroting (x €1.000) Realisatie (x €1.000)
reserve ICT (begin 2019) 334 ...


Jaar 2018

Vermogen Begroting (x €1.000) Realisatie (x €1.000)
Reserve VTH systeem 334 334


Bibliotheek Hier ziet u bestanden of links die toegevoegd zijn aan de bibliotheek en die relevant zijn voor dit onderwerp.
Begroting 2019 ( downloaden)
Begroting 2020 ( downloaden)
Vastgestelde begroting 2020 met meerjarenbegroting 2021-2023
Jaarverslag 2018 ( downloaden)
Contactgegevens
Vestigingsplaats
Roermond
Bezoekadres
Markt 31
6041 EM Roermond
Correspondentieadres
Postbus 900
6040 AX Roermond
Website
http://www.rudlimburgnoord.nl
Adoptiehouders
Will Bemelmans(gem. Bergen, Ruimtelijk Domein)
Natascha de Klein(RUD Limburg Noord, Coördinatiecentrum)