Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN) - G. Bibliotheek

From noord-limburg dashboardsamenwerking

Naar de werkomgeving

RUD-Limburg-Noord logo.jpg

Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN)

G. Bibliotheek

Relevante documenten
Begroting 2019 ( downloaden)
Begroting 2020 ( downloaden)
Vastgestelde begroting 2020 met meerjarenbegroting 2021-2023
Beslisdocument GR RUD LN ([ downloaden])
Het beslisdocument beschrijft alle essentiële onderdelen van de inrichting van de GR RUD LN.
Gemeenschappelijke regeling RUD LN ([ downloaden])
Tekst gemeenschappelijk regeling
Jaarverslag 2018 ( downloaden)
Kadernota RUD LN 2020 ([ downloaden])
Kadernota RUD LN 2023 ( downloaden)
Kadernota 2023
Visualisatie jaarrekening RUD LN 2018 ([ downloaden])
RUD Limburg Noord
Voor inzage in alle openbare stukken van de RUD LN
Contactgegevens
Vestigingsplaats
Roermond
Bezoekadres
Markt 31
6041 EM Roermond
Correspondentieadres
Postbus 900
6040 AX Roermond
Website
http://www.rudlimburgnoord.nl
Adoptiehouders
Will Bemelmans(gem. Bergen, Ruimtelijk Domein)
Natascha de Klein(RUD Limburg Noord, Coördinatiecentrum)