Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN) - B. Wat willen wij bereiken

From noord-limburg dashboardsamenwerking

Naar de werkomgeving

RUD-Limburg-Noord logo.jpg

Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN)

B. Wat willen wij bereiken

Wat willen wij bereiken?

De GR RUD LN wil een innovatieve, flexibele, slagvaardige en efficiënte organisatie zijn. De dienstverlening wordt verbeterd door:

  1. Een ‘level playing field’ (gelijke benadering en behandeling onder de GR RUD LN);
  2. Minder toezichtlasten door efficiënte en innovatieve toezichtmethoden.


De ambitie van de RUD Limburg Noord naar de omgevingswet toe is als volgt: 

  • De RUD LN wil een vanzelfsprekende deskundige partner zijn in de regio voor het bereiken van de (kern)doelen van de Omgevingswet.
  • De RUD LN zit bij de partners aan tafel en werkzaamheden worden in gezamenlijkheid uitgevoerd. De RUD LN kan flexibel inspringen op veranderende behoeften vanuit haar deelnemers.
  • De RUD LN groeit van de uitvoeringsdienst zoals we nu zijn naar de omgevingsadviseur in brede zin. Zij levert input aan beleid, vergunningverlening, toezicht en handhaving en procesoptimalisatie. De inhoud van het werk en te leveren kwaliteit in de uitvoering zijn daarbij altijd leidend.
  • De RUD LN doet dat op een ondernemende, innovatieve, betrouwbare én uitdagende manier.
Contactgegevens
Vestigingsplaats
Roermond
Bezoekadres
Markt 31
6041 EM Roermond
Correspondentieadres
Postbus 900
6040 AX Roermond
Website
http://www.rudlimburgnoord.nl
Adoptiehouders
Will Bemelmans(gem. Bergen, Ruimtelijk Domein)
Natascha de Klein(RUD Limburg Noord, Coördinatiecentrum)