Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN) - C. Wat gaan we daarvoor doen

From noord-limburg dashboardsamenwerking

Naar de werkomgeving

RUD-Limburg-Noord logo.jpg

Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN)

C. Wat gaan we daarvoor doen

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat en werkwijze.

Het wat is beschreven in de kadernota en de begroting. Raadpleeg de bibliotheek voor deze stukken.

De werkwijze is op een andere wijze georganiseerd dan bij de overige traditionele GR-verbanden. Het coördinatiecentrum van de RUD LN stelt per gemeente een voorzet van het uitvoeringsprogramma op dat minimaal de basistaken omvat. Het uitvoeringsprogramma per gemeente wordt jaarlijks door de partners voor het eigen werkgebied vastgesteld door de afzonderlijke colleges.  De colleges kunnen ervoor kiezen om de voorzet vanuit de RUD LN aan te vullen met verzoek taken. Het jaarlijkse  uitvoeringsprogramma voor de RUD LN komt tot stand door de vanuit de partners ingediende uitvoeringsprogramma's te bundelen.

De uitvoering wordt ter hand genomen door medewerkers van de partners, vanuit de netwerkorganisatie. Inzet van mensen buiten hun eigen gemeente wordt verrekend. Deze onderlinge verrekening loopt via het coördinatiecentrum van de RUD LN. De uitwisseling van werkzaamheden is voor de RUD kostenneutraal. In de begroting en jaarrekeningen is dit zichtbaar doordat de posten zowel in de lasten als in de baten zijn opgenomen.

Daarnaast houdt het coördinatiecentrum zich bezig met taken als:

  • taken die specifiek bij een GR horen;
  • investering in uniformering, kwaliteit en auditing;
  • programmering en sturing van opleidingen en trainingen;
  • ondersteuning van directie en bestuur;
  • begeleiding en ondersteuning bij (beleids)documenten.

Het daarbij behorende budget is in de begroting als kosten opgenomen. 

Contactgegevens
Vestigingsplaats
Roermond
Bezoekadres
Markt 31
6041 EM Roermond
Correspondentieadres
Postbus 900
6040 AX Roermond
Website
http://www.rudlimburgnoord.nl
Adoptiehouders
Will Bemelmans(gem. Bergen, Ruimtelijk Domein)
Natascha de Klein(RUD Limburg Noord, Coördinatiecentrum)