GR Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) - C. Wat gaan we daarvoor doen

From noord-limburg dashboardsamenwerking

Naar de werkomgeving

BsGW logo.jpg

GR Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

C. Wat gaan we daarvoor doen

Wat gaan we daarvoor doen?

BSGW zal in 2021/2022 de volgende taken uitvoeren of ontwikkelen:

 • Het heffen, innen en afdragen van lokale belastingen
 • Het afhandelen van klantenreacties
 • Het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften 
 • Het waarderen van belastingobjecten in het kader van de wet WOZ
 • Het beheren van de basisregistratie WOZ
 • Het adviseren van deelnemers op gebied van belastingverordeningen
 • Uitvoering geven aan het project 'waarderen naar gebruiksoppervlakte'
 • Het implementeren en optimaliseren van digitale voorzieningen (GDI) om het elektronisch verkeer tussen overheid, burgers en bedrijven op een efficiënte en effectieve wijze mogelijk te maken 
 • Het aangaan van samenwerkingen (o.a. op gebied van ICT) met andere belastingssamenwerkingen ter verbetering van de bedrijfsvoering en vermindering van de kwetsbaarheid
 • Het doorontwikkelen van de interactieve voormelding WOZ
 • Het doorontwikkelen van de bedrijfsprocessen en bedrijfsvoering aan de hand van het ondernemings- en ontwikkelplan (OOP)
Contactgegevens
Vestigingsplaats
Roermond
Bezoekadres
Kerkeveldlaan 2
6042 JX Roermond
Correspondentieadres
Postbus 1275
6040 KG Roermond
Website
http://www.bsgw.nl
Adoptiehouders
John Mulder(Gemeente Peel en Maas, Advies & Control)
Twan Hanssen
Veronique Heijmans
Leon Brouwers(Gemeente Peel en Maas, Advies en Control)