GR Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

From noord-limburg dashboardsamenwerking

Naar de werkomgeving

BsGW logo.jpg

GR Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

A. Basisgegevens

  • De gegevens worden momenteel nog bijgewerkt en zullen zo spoedig mogelijk online beschikbaar worden gemaakt. Zodra de laatste gegevens zijn gepubliceerd kunt u hier een export maken in Excelformaat.
  • Afdrukken


Doelstelling

BsGW behartigt als uitvoeringsorganisatie van de deelnemende waterschappen en gemeenten de zorg voor het volledig, tijdig, rechtmatig, juist en doelmatig heffen en innen van de lokale belastingen en beheert de authentieke basisregistratie WOZ (administratie en waardering). BsGW draagt zorg voor het heffen en innen van in beginsel alle lokale belastingen van gemeenten en waterschappen. De keuze welke belastingen door BsGW worden uitgevoerd wordt bepaald door de deelnemer. Het takenpakket bestrijkt het taakveld van advisering en opstellen van conceptverordening(en), de opbouw van benodigde basisregistraties, het opleggen en innen van de aanslagen tot en met de dwanginvordering en oninbaar verklaring. Afhandeling van klantreacties gedurende deze processtappen behoort eveneens tot het takenpakket.

Onderwerpen
  • Belastingen
Belangrijkheid

(1) Waarom is het belangrijk?

  • Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid.


(2) Voor wie is het vooral belangrijk?

  • College: bestuurlijk belangrijk
  • Ambtelijke organisatie
‘Verbonden partij’ ‘Verbonden partij’ volgens definitie in het Besluit Begroting en Verantwoording
(1) De gemeente heeft bestuurlijk belang.

“Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”.

(2) De gemeente heeft financieel belang.

“Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.

Samenwerkingspartners
Gemeenten: Gemeente Beek, Gemeente Beekdaelen, Gemeente Beesel, Gemeente Bergen, Gemeente Echt-Susteren, Gemeente Eijsden-Margraten, Gemeente Gennep, Gemeente Leudal, Gemeente Maasgouw, Gemeente Mook en Middelaar, Gemeente Nederweert, Gemeente Peel en Maas, Gemeente Roerdalen, Gemeente Roermond, Gemeente Venlo, Gemeente Weert, Gemeente Vaals, Gemeente Brunssum, Gemeente Gulpen-Wittem, Gemeente Heerlen, Gemeente Kerkrade, Gemeente Landgraaf, Gemeente Maastricht, Gemeente Meerssen, Gemeente Simpelveld, Gemeente Sittard-Geleen, Gemeente Stein, Gemeente Valkenburg, Gemeente Voerendaal
Waterschappen: Waterschap Limburg
Aard van de samenwerking
Gezamenlijke beleidsuitvoering - Bij gezamenlijke uitvoering gaat het realiseren van een uitvoeringsorganisatie voor het uitvoeren van het beleid. Dit hoeft niet per se gepaard gaat met gemeenschappelijk beleid – er is voor de partners maatwerk mogelijk wat ze kunnen afnemen. Gezamenlijke uitvoering kan bijvoorbeeld vorm krijgen in een gemeenschappelijke sociale dienst. Partijen kunnen er ook voor kiezen het beleid gelijk te trekken. Er is dan ook sprake van ‘beleidsafstemming’ naast gemeenschappelijke uitvoering.
Contactgegevens
Vestigingsplaats
Roermond
Bezoekadres
Kerkeveldlaan 2
6042 JX Roermond
Correspondentieadres
Postbus 1275
6040 KG Roermond
Website
http://www.bsgw.nl
Adoptiehouders
John Mulder(Gemeente Peel en Maas, Advies & Control)
Twan Hanssen
Veronique Heijmans
Leon Brouwers(Gemeente Peel en Maas, Advies en Control)
VRLN kaart.png